terms

תנאי רכישה-תוכנת ליד פרו

תוכנת לי פרו הינה תוכנה המסייעת לאתר קהלי יעד ממוקדים בתוך פייסבוק.
התוכנה שואבת את הנתונים מפייסבוק וככזאת בעצם מציגה את הנתונים שפייסבוק מאפשרת להציג.
על כל רוכש מוצר לדעת כי השימוש בתוכנה או בכלי הינו בכפוף לאפשרויות שפייסבוק מאפשרת לקבל.
נוק אאוט מרקטינג אינה אחראית לגבי איכות וכמות התוצאות והנתונים שהתוכנה יכולה לאתר.

נוק אאוט מרקטינג לא תהיה אחראית לכל שינוי שיגיע מטעם פייסבוק ויגרום לתוכנה לעבוד באופן חלקי או לא לעבוד בכלל.
נוק אאוט מרקטינג תעשה כל מאמץ על מנת לפתור את הבעיה אך אינה יכולה להתחייב שאכן כך יהיה.

 

רכישת סירטוני וידאו

סירטון הוידאו יסופק ללקוח במסגרת הזמן שניקבע בהסכם ההתקשרות.
כל לקוח רשאי לקבל במסגרת השרות שני סבבי תיקונים כשהתיקון השני הינו התיקון הסופי (אלא אם כן סוכם אחרת בהסכם).
הרוכש מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים בכל החומרים,התכנים והגרפיקה שסופקה לנוק אאוט מרקטינג.